26 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete ; Korsan Taşımacılık

Tarih: Haziran 6, 2012

 

 

26 Ekim 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30577
KANUN
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7148                                                                                               Kabul Tarihi: 18/10/2018

 

 

MADDE 26- 2918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 2- Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.339,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç on beş gün süre ile trafikten menedilir.

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

 

  1. a) Çalışma izni/ruhsatı almadan,
  2. b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,
  3. c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında

 

belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın (a) bendine uymayanlara 6.700,00 Türk lirası, (b) bendine uymayanlara 2.698,00 Türk lirası,  (c) bendine uymayanlara 1.339,00 Türk lirası idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

 

  1. a) (a) bendinin ihlali hâlinde altmış gün,
  2. b) (b) bendinin ihlali hâlinde otuz gün,
  3. c) (c) bendinin ihlali hâlinde ise on beş gün

süreyle trafikten menedilir. 

 

İlgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği hâlde, belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan kişiye 1.339,00 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten menedilir.

Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 446 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

 

 

Korsan Denetimi Sürüyor
Anket

Servis şoförünüze güveniyor musunuz?

Bursaspor

Bursaspor'a Başarılar Dileriz