”S” Plaka Satışı

Tarih: Mart 13, 2012

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bursa Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME Kurulu’nun 27/10/2011 tarih ve 477 sayılı kararı kapsamında; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 3. Etap 700 adet  Ticari  Servis Aracı                      (S) Plakanın satışı” 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi Açık Teklif Usulü ile   ayrı ayrı satışı ihalesi 10.07.2012 TARİHİNE KADAR HER SALİ SAAT 1500 DE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONUNDA YAPILACAKTIR.
         Tahmini Bedel    :   100.750,00.-TL +KDV  (1 Adet)
         Geçici Teminat   :       3.022,50.-TL
İhale evrakları belirtilen ihale günü saat 1430’a kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı Acemler Buski Tesisleri Ek Hizmet Binası  D Blk. Kat 2 Destek Hizmetleri Dai. Bşk.’na bağlı İhale Şartname Hazırlama Şb.Md.lüğüne vermeleri gerekmektedir.
 Şartname ve ekleri Destek Hizm. Dai. Bşk.’na bağlı İhale Şartname Hazırlama Şb. Md.’de  görülebileceği gibi 100,00.-TL (KDV dahil)   bedelle de temin edilebilir.
İSTENEN EVRAKLAR
ŞİRKETLER
ŞAHISLAR
1.İmza Sirküsü
1. İmza Sirküsü
2. UKOME Kurulu’nun 27.10.2011 tarih ve 477 Sayılı Kararı Tarihinden Önce  Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları İçerisinde Servis Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunduğunu ve Bu Faaliyeti Sürdürdüğünü Belirten “BTSO Faaliyet Belgesinin” Aslı ve “BTSO Ticaret Sicil Tasdiknamesi”,
2. Vekil ise Vekaletname
3.”Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” veya “Ticaret Odası Belgesi” Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi
3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde En Az 3 (Üç) Yıl İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus İdarelerinden Alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi’nin Aslı
4. Şirket Ortaklarının veya Temsilen Yetkilinin Bursa Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden  “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” Aslı, Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden  Alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”
4. Muhtarlıktan veya Nüfus İdarelerinden Alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı
5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı
6. Şirketin “Vergi Levhası” Fotokopisi
6. Alacağı Servis Aracını Kullanmaya Yeterli  Sürücü Belgesinin Noter veya İdarece Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi
7. Şartname Alındı Makbuzu  (100,00.-TL KDV Dahil)
7.S Plaka Kazanmaya Hak Kazandığı Takdirde İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ile BBB Taksi, dolmuş, minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği Hükümlerini Yerine Getireceğine Dair Taahhütname Verecektir.
8. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz                  (3.022,50.-TL )
8. Şartname Alındı Makbuzu  (100,00.-TL KDV Dahil)
9. Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi
9. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz           (3.022,50.-TL )
10. İhaleye Katılacak Yüklenici (Şirketler) Sınırsız S Plaka Alabilecektir.
10. Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi
11.İhaleye katılanlardan istenilen belgelerdeki tüm şartlara uygun olması durumunda bir defaya mahsus Ticari Araç Tahsis belgesi istenmez.
11.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan hiçbir kaydının bulunmadığına dair yazı.
12.Ülke sınırları içerisinde ticari faaliyeti olmadığına dair Vergi Dairesinden alınacak yazı.
13.İhaleye katılanlardan istenilen belgelerdeki tüm şartlara uygun olması durumunda bir defaya mahsus Ticari Araç Tahsis belgesi istenmez.
                
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,
 İlan Olunur.
Site İçi Arama
Korsan Denetimi Sürüyor
Bursaspor

Bursaspor'a Başarılar Dileriz